Poklon – automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu – ADRA Srbija

Poklon – automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu

Pomoć ugroženima od poplava 2006.
Pomoć ugroženima od poplava 2006.
06/06/2006
Pomoć povratku interno rasljenih lica na Kosovo 2006.
Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova
09/09/2006
Pomoć ugroženima od poplava 2006.
Pomoć ugroženima od poplava 2006.
06/06/2006
Pomoć povratku interno rasljenih lica na Kosovo 2006.
Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova
09/09/2006
Prikaži sve

Poklon – automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu

Poklon - automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu

Potpomognut od strane ADRA-e Danska, cilj ovog projekta je poboljšanje sposobnosti Saveza da služi potrebama svojih pacijenata povećanjem njegovog kapaciteta. Ovaj Savez postoji preko 50 godina i nikada nije imao svoje sopstveno prevozno sredstvo.

U julu 2006. predstavnici ADRA-e predali su nov automobil koji će pomoći komunikaciji Saveza sa skoro 50 kancelarija u oblasti i posetama pacijentima. Sedište ovog Saveza, koje je u Beogradu, je imalo svega 30 m2, sad ima dodatnih 25 m2 sa 10 zaposlenih lica. U okviru samog projekta, 20 zaposlenih iz cele zemlje pohađalo je kurs za pisanje projekata, koji je osmišljen za obrazuje osoblje da piše i primeni projekat u korist pacijenata.

 

[mudslide:flickr,0,101139197@N03,72157635377445072]