Podrška integracije IRL sa Kosova u Srbiji

Stvaranje platforme za unapredjivanje zaštite zrtava nasilja u porodici
Stvaranje platforme za unapređivanje zaštite žrtava nasilja u porodici
18/11/2008
Humani život u Jarkovcu i Neuzini
Humani život u Jarkovcu i Neuzini
30/12/2008
Prikaži sve

Podrška integracije IRL sa Kosova u Srbiji

Podrška integracije IRL sa Kosova u Srbiji 2008.

Nemačka vlada i ADRA su osnovnim pokućstvom pomogle 120 interno raseljenih porodica sa Kosova koje su odlučile da se trajno nastane u Srbiji.

Projekat je finansiran od strane Pakta za Stabilnost jugoistočne Evrope i Vlade Republike Nemačke.