ŠTIT: psiho-socijalna pomoć – ADRA Srbija
Otvoren radni centar za osobe sa invaliditetom u Subotici
03/12/2014
Deca pomažu deci 2014/15.
25/02/2015
Otvoren radni centar za osobe sa invaliditetom u Subotici
03/12/2014
Deca pomažu deci 2014/15.
25/02/2015
Prikaži sve

ŠTIT: psiho-socijalna pomoć

Dvadesetprvog januara 2015. godine otpočeo je desetomesečni projekat „ŠTIT: Psiho-socijalna podrška u Paraćinu“. Projekat ima dve komponente i dva cilja. Prvo, nastavak i širenje psihološke podrške ranjivim grupama u Paraćinu koja treba da preraste u Savetovalište koje će biti resurs lokalne zajednice na duge staze. Drugo, pokretanje Radnog centra gde će oko 30 osoba proći obuku u oblasti šivenja, i imati priliku da uz razvijanje društvenog života ostvare dohodak. Ovim se zaokružuje model sveobuhvatne podrške osobama koje su preživele poplave u maju 2014. godini ali i drugim ranjivim grupama.