Donacija građana Slovenije preko Adre Slovenije i Adre Srbije izbeglicama u Srbiji -

Donacija građana Slovenije preko Adre Slovenije i Adre Srbije izbeglicama u Srbiji