Direktor Adre Srbije u emisiji RTV Portugal o migrantskoj krizi – ADRA Srbija

Direktor Adre Srbije u emisiji RTV Portugal o migrantskoj krizi

Osnivačka skupština Sekcije psihologa u palijativnom zbrinjavanju
05/09/2015
Miksalište dnevno pruži pomoć za 500 migranata
09/09/2015
Osnivačka skupština Sekcije psihologa u palijativnom zbrinjavanju
05/09/2015
Miksalište dnevno pruži pomoć za 500 migranata
09/09/2015
Prikaži sve

Direktor Adre Srbije u emisiji RTV Portugal o migrantskoj krizi

Vesti radio-televizije Portugal o odgovoru na odgovor na humanitarnu krizu u Beogradu. Direktor Adre Srbija je rekao nekoliko reči i ključnim potrebama sa kojima se Info centar za azilante i druge organizacije suočavaju.

http://www.rtp.pt/noticias/mundo/milhares-de-refugiados-ainda-estao-na-servia-distantes-de-atingir-o-final-da-viagem_v856559