Direktor Adre Srbije u emisiji RTV Portugal o migrantskoj krizi -

Direktor Adre Srbije u emisiji RTV Portugal o migrantskoj krizi