Centar za podršku porodici – ADRA Srbija
Mladi i duvanski dim
20/12/2016
Osnaživanje mladih romskih porodica, Konferencija za novinare
20/02/2017
Mladi i duvanski dim
20/12/2016
Osnaživanje mladih romskih porodica, Konferencija za novinare
20/02/2017
Prikaži sve

Centar za podršku porodici

U okviru projekta „Osnaživanje mladih romskih porodica“ osnovan je Centar za podršku porodici, kako bi se pomoglo socijalno ugroženim romskim porodicama u Zemunu i na Novom Beogradu. Pored individualne psihosocijаlne pomoći, podrška Centra uključuje grupni savetodavni rad za ugrožene roditelje i decu, podršku u obrazovanju, kao i materijalnu pomoć u vidu sredstava za higijenu, odeće, pelena za bebe, hrane, i drugih životnih artikala zavisno od potreba i procene saradnika.

 

Jedna od porodica sa kojom se radi u okviru Centra je četvoročlana porodica M. Čine je supružnici S. i Z, ćerka K.(6) i sin L.(1). Ova porodica ima brojne probleme, ali je vrlo funkcionalna i stabilna. Z. je domaćica, S. boluje od dijabetesa, ali radi i zarađuje koliko mu to zdravlje dozvoli kako bi obezbedio egzistenciju svojoj porodici. Skromno žive od socijalne pomoći, dečijeg dodatka i zarade S. Sin L. je iz zajedničkog braka, dok je devojčica ćerka K. iz prvog braka. S. i Z. dobili su starateljstvo nad njom pre dve godine. Devojčica je pre toga živela sa majkom koja ju je grubo zanemarivala. Nakon što je počela da živi sa Z. i S. njeno zdravstveno i fizičko stanje se poboljšalo, ali se i dalje uočavaju psihičke posledice preživljenih trauma. K. je govorljiva i naoko se lako uspostavlja komunikacija sa njom. Međutim, često se povuče, zaćuti i odbija bilo kakav kontakt.

 

I roditelji i devojčica dobijaju podršku u vidu individualnog i savetodavnog rada u cilju jačanja roditelja, minimiziranja posledica preživljenih trauma kod devojčice i predupređivanja nekih kasnijih posledice. Članovi porodice učestvovali su, takođe, na grupnim radionicama za ugrožene roditelje i decu. Roditelji su stekli znanje kako da pruže podršku detetu i upućeni su na stručne ustanove za pružanje psihološke podrške. Porodica M. ističe koliko ima sve ovo znači, jer dobijaju konkretnu i intenzivnu pomoć.

 

Do sada je 30 porodica uključeno u sistem podrške Centra za podršku porodici, a očekuje se da ih bude 60. To su žitelji romskih naselja Marije Bursać, Plavi Horizonti, Grmeč i naselja za socijalno stanovanje Kamendin i Dr Ivan Ribar.

 

Projekat “Osnaživanje mladih romskih porodica” podržava Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, a sprovodi ga ADRA Srbija u saradnji sa ADRA Nemačka. Glavni partneri na projektu su Osnovna škola i škola za obrazovanje odraslih „Branko Pešić“ i SOS Dečija sela Srbija