Beskućništvo se ne sme tolerisati – ADRA Srbija

Beskućništvo se ne sme tolerisati

Održana konferencija „Osnaživanje mladih romskih porodica“
06/12/2018
Međunarodni dan ljudskih prava: Pravo na obrazovanje za sve
10/12/2018
Održana konferencija „Osnaživanje mladih romskih porodica“
06/12/2018
Međunarodni dan ljudskih prava: Pravo na obrazovanje za sve
10/12/2018
Prikaži sve

Beskućništvo se ne sme tolerisati

Na Međunarodni dan ljudskih prava, ADRA Srbija – Adventistički razvojni i humanitarni rad, skreće pažnju na ljude u Srbiji koji se nalaze u situaciji beskućništva. Postojeća istraživanja otrivaju da ih samo u Beogradu ima 3-5.000. Posmatrano šire, ADRA je veoma zabrinuta zbog trendova u nekim evropskim zemljama da se beskućnici kriminalizuju odnosno krivično gone jer spavaju ili borave na javnim površinama. Beskućništvo – a ne beskućnici – se ne sme tolerisati. Takva praksa ne sme naći mesta u Republici Srbiji. Međutim, podjednako je loše da se beskućništvo ignoriše i da izostaje ulaganje svih napora svih odgovornih da se ono iskoreni. A odgovorni su – svi.

Stanovanje u humanim uslovima je pravo, ne privilegija.

Postoje osnove za zaključak da je beskućništvo u Srbiji u porastu. Slično je i u 27 od 28 članica Evropske unije. Beskućništvo predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i posledica je neuspeha čitavog društva da obezbedi pravo na adekvatan životni standard , pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju. Ukoliko želimo da preokrenemo trendove moramo da investiramo u rešenja a ne u kriminalizaciju ili ignorisanje ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu.

FEANTSA Youth Human Rights Day 2018 – Homelessness is not a Crime!

Activists from around Europe have come together for Human Rights Day 2018 with an important message: homelessness is not a crime!Please like & share #humanrightsday #NotACrime

Posted by Feantsa – Working Together to End Homelessness in Europe on Sunday, December 9, 2018

(Video u prilogu sadrži izjave mladih aktivista FEANTSA-e, Evropske federacije organizacija koje rade sa beskućnicima a čija smo članica. Oni skreću pažnju na neprihvatljivu kriminilaziciju beskućništva u Mađarskoj.)

Igor Mitrović, izvršni direktor Adre Srbije, ističe: “Na Međunarodni dan ljudskih prava pozivamo Vladu Republike Srbije da bude lider u sprečavanju marginalizacije i dehumanizacije ranjivih ljudi u našem društvu, naročito ljudi koji žive u situaciji beskućništva ili koji su na ivici beskućništva. Nek i zazvuči kao idealizam ali je još uvek istina – u ime pravde a ne milosrđa, moraju se stvoriti uslovi da svako može ostvariti svoje neotuđivo pravo na minimum humanih uslova za stanovanje.“  On ističe da ADRA Srbije jeste i biće partner u toj borbi. Ona preuzima svoju odgovornost u vezi sa tim. „Mi pozivamo i sve ostale činioce društvenog života da preuzmu sopstvenu specifičnu odgovornost kada je borba protiv beskućništva u pitanju. Svi imaju ulogu koju niko ne može da odigra umesto njih. Kao u igri muzičkih stolica – svi moraju da sednu u isto vreme inače nećemo uspeti.“ Sopstvenu odgovornost moraju preuzeti država, građansko društvo i poslovni sektor. I osobe u situaciji beskućništva treba da preuzmu sopstvenu odgovornost da pružene prilike iskoriste. Saradnja je neizbežna i ona je imperativ, zaključio je Mitrović.

ADRA Srbije stoji u solidarnosti sa ovim građankama i građanima i svoje resurse stavlja u funkciju pronalaženja dugoročnih rešenja. Jedno je sigurno – ignorisanje, dalja dehumanizacija ili kriminalizacija osoba u situaciji beskućništva su u potpunosti neprihvatljive.

Stanovanje u humanim uslovima je pravo, ne privilegija.

Postoje osnove za zaključak da je beskućništvo u Srbiji u porastu. Slično je i u 27 od 28 članica Evropske unije. Beskućništvo predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i posledica je neuspeha čitavog društva da obezbedi pravo na adekvatan životni standard , pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju. Ukoliko želimo da preokrenemo trendove moramo da investiramo u rešenja a ne u kriminalizaciju ili ignorisanje ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu.

Igor Mitrović, izvršni direktor Adre Srbije, ističe: “Na Međunarodni dan ljudskih prava pozivamo Vladu Republike Srbije da bude lider u sprečavanju marginalizacije i dehumanizacije ranjivih ljudi u našem društvu, naročito ljudi koji žive u situaciji beskućništva ili koji su na ivici beskućništva. Nek i zazvuči kao idealizam ali je još uvek istina – u ime pravde a ne milosrđa, moraju se stvoriti uslovi da svako može ostvariti svoje neotuđivo pravo na minimum humanih uslova za stanovanje.“  On ističe da ADRA Srbije jeste i biće partner u toj borbi. Ona preuzima svoju odgovornost u vezi sa tim. „Mi pozivamo i sve ostale činioce društvenog života da preuzmu sopstvenu specifičnu odgovornost kada je borba protiv beskućništva u pitanju. Svi imaju ulogu koju niko ne može da odigra umesto njih. Kao u igri muzičkih stolica – svi moraju da sednu u isto vreme inače nećemo uspeti.“ Sopstvenu odgovornost moraju preuzeti država, građansko društvo i poslovni sektor. I osobe u situaciji beskućništva treba da preuzmu sopstvenu odgovornost da pružene prilike iskoriste. Saradnja je neizbežna i ona je imperativ, zaključio je Mitrović.

ADRA Srbije stoji u solidarnosti sa ovim građankama i građanima i svoje resurse stavlja u funkciju pronalaženja dugoročnih rešenja. Jedno je sigurno – ignorisanje, dalja dehumanizacija ili kriminalizacija osoba u situaciji beskućništva su u potpunosti neprihvatljive.