Raspisujemo konkurs za poziciju Terenski pedagoški asistent za rad sa romskom decom – pomoć u učenju -

Raspisujemo konkurs za poziciju Terenski pedagoški asistent za rad sa romskom decom – pomoć u učenju