Kada Adra može da računa na vašu pomoć, tada i ranjive grupe mogu da računaju na našu pomoć.

Možete donirati uplatom preko PayPal-a

Your donation to ADRA

Možete donirati uplatom na tekući ili devizni račun

Broj računa: 265-6030310000270-03

Banka: Raiffeisen banka a.d. Beograd

Bank name: Raiffeisen banka a.d.
Bank address: Djordja Stanojevica 16, 11000 Beograd
IBAN: RS35265100000012184512
Swift: RZBSRSBG


USD $

Intermediary Bank Name: Standard Chartered Bank, New York, USA
ABA: 0260-0256-1

EUR

Correspondent bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT/BIC: RZBAATWW

AUS $

Correspondent bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT/BIC: RZBAATWW

Hvala što nas podržavate!