obuka za rad u senzornoj sobi Archives – ADRA Srbija

obuka za rad u senzornoj sobi

26/11/2014

Otvaranje senzorne sobe u Subotici

U prostorijama škole "Žarko Zrenjanin" u Subotici otvorena je aktivna senzorna soba za podršku decu i osobama sa smetnjama u razvoju.