radni centar u Subotici Archives – ADRA Srbija

radni centar u Subotici

03/12/2014

Otvoren radni centar za osobe sa invaliditetom u Subotici

U mesnoj zajednici Makova sedmica u Subotici otvoren radni centar za osobe sa invaliditetom u formi briketarnice.