Savez za dečiju i cerebralnu paralizu Archives – ADRA Srbija

Savez za dečiju i cerebralnu paralizu

29/07/2006

Poklon – automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu

U julu 2006. predstavnici ADRA-e predali su nov automobil koji će pomoći komunikaciji Saveza sa skoro 50 kancelarija u oblasti i posetama pacijentima.