Podržimo izbeglice iz Ukrajine koji napuštaju svoje domove zbog nasilja i neposredne opasnosti po život

Izbeglice i raseljena lica Naši narodi poznaju strahote ratova, bežanja iz domova i izbeglištva. U toku 90-tih i dvehiljaditih smo osetili solidarnost drugih. ADRA je tada često bila kanal za dopremanje podrške. Trenutak je da je se udružimo i sami podržimo druge. Podržimo one koji su ostavili domove i život u Ukrajini bežeći od razaranja i smrti a sada se nalaze u susednim zemljama ili će pristizati u njih.

ADRA u Srbiji sarađuje sa Adrama u Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Moldaviji i Rumuniji kao i u Ukrajini koje već prihvataju izbeglice i raseljena lica. Oni počinju da pružaju najneophodniju podršku.

Timovi Adrinih volontera i osoblja su na terenu i već pružaju različite vrste podrške. Sarađuju i koordiniraju sa ostalim akterima u pružanju podrške izbegloj deci, ženama i starim licima, obezbeđujući:

  • Hranu, higijenu: (konzerviranu hranu, dvopek), vodu, higijenu (higijenske uloške, vlažne maramice), pelene za bebe
  • Lekove (koji će biti distribuirani prema smernicama medicinskog osoblja)
  • Smeštaj (privremeno ali i dugoročni)
  • Informacije (gde mogu da se obrate za koju vrstu podrške, i dr)

Podržite finansijskom donacijom!

Cilj je da sprečimo da najranjiviji među njima budu gladni, žedni, da zaštitimo njihovo zdravlje i dostojanstvo. Takođe, pružamo informacije koje im omogućavaju da donesu prave odluke, zaštite sebe i svoje najbliže.

Donirajte uz napomenu „Za izbeglice iz Ukrajine“.
CILJ je prikupiti: 600,000 RSD. Ta sredstva biće usmerena našim timovima u Ukrajini i u susednim zemljama. Biće pripremljeno ukupno 100 paketa za 100 porodica.

Jedan porodični “paket” pomoći vredeće 6,000 RSD i sadržaće, zavisno od uočene potrebe u tom trenutku:
  • hitnu humanitarnu pomoć (vodu, hranu, odeću, higijenske uloške, maramice)
  • smeštaj (u šatorima, u crkvama, u privatnom smeštaju)
  • Ćebe/ćebad
Paket će biti više od robe koja će biti uručena u ruke. Adrino osoblje će uz ovaj paket će istovremeno pružati sledeće besplatne usluge:
  • informisanje i psihološku podršku (ljudi su često dezinformisani, traumatizovani)
  • hitnu zdravstvenu podršku
  • Psihosocialne podrške, veoma važne usred traumatskog iskustva.
Na ovoj stranici ćete dobijati redovne kratke i konkretne izveštaje o efektima podrške koje ćemo zajednički pružati unesrećenima.