5Samo u Beogradu ima nekoliko hiljada osoba koje žive u situaciji beskućništva. Kako oni završe na ulici ili u podrumima zgrada, napuštenim objektima, bez osnovnih uslova za život i izloženi stalnoj neizvesnosti? Pouzdana istraživanja daju odgovor: spletom niza nepovoljnih okolnosti pre nego sopstvenim izborom. I nepostojećim ili neefikasnim državnim sistemom. Ugroženi su im i zdravlje i dostojanstvo a perspektive su bezmalo nikakve. Povrh toga, negativne posledice pandemije, rata u Ukrajini i inflacije prvo i najgore pogađaju one koji su već u ovoj situaciji. A one koji su na ivici beskućništva će da poguraju ka njemu i to se već dešava.

500-1.500 među njima podržavamo kroz usluge tuširanja i vešeraja (vozilo Drumodom), zdravstvene zaštite, psihosocijalne podrške i pomoći u integraciji u društvo. Fokus je na njih nekoliko stotina najugroženijih. Sarađujemo i sa vlastima kako bi se unapredila primena postojećih zakona i doneli novi a u interesu ovih ljudi. Najveći broj njih su ne samo beskućnici već i hronični bolesnici, sa nekim oblikom oštećenja mentalnog zdravlja, invaliditeta i nisu samostalni.  Mesečno pružimo oko 550 higijenskih usluga, 350 medicinskih usluga i 550 usluga psihosocijalne podrške i usluga savetovanja, i pravnog savetovanja i podrške

Konačni cilj je da podržimo (i nagovorimo) vlasti da preduprede beskućništvo i da više ulažu u pravovremeno i adekvatno reagovanje na postojeće beskućništvo. Kada je reč o samim korisnicima naših usluga, cilj je da što više njih podržimo da budu samostalni. Godišnje, oko 130 osoba dobije lična dokumenta, pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnih zaštiti, zaposlenju i ostalim prilikama da se izbore za dostojanstveniji i humaniji način života.

Godišnje, oko 130 uspe da dobije lična dokumenta i time osigura pristup zdravstvenoj zaštiti, prilici da se izbori za socijalnu pomoć, zapošljavanje. Dobijanje ličnih dokumenata je prvi stepenik ka poboljšanju životnih uslova. Tada borba tek počinje i podrška im je neophodna.  

Naš tim čine lekari, medicinski tehničari, koordinatori distribucije pomoći, i socijalne radnice.

Projekat podržavaju ili su podržavali Američka vlada (USAID), Slovačka vlada (SlovakAid), Grad Beograd, Uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, građani i privatni donatori, i ADRA.


 

ŽIVOTNE PRIČE BESKUĆNIKA

 

Saznajte više...

Ostala videa i prilozi iz medija

OSTALI PROGRAMI