18/11/2008
Stvaranje platforme za unapredjivanje zaštite zrtava nasilja u porodici

Stvaranje platforme za unapređivanje zaštite žrtava nasilja u porodici

Pored projekta sigurne kuće za šumadijski region, ADRA Srbija u 2008. godini sprovodi projekat borbe protiv nasilja u porodici i zalaganje za prave vrednosti na nivou cele Srbije.
18/09/2008
Uvećanje stočarskih mogućnosti u Opštini Babušnica

Uvećanje stočarskih mogućnosti u Opštini Babušnica

U okviru projekta koji je finansirala Vlada Republike Slovačke, 41 porodica  je dobila štalu, jednu kravu i opremu za mužu.
31/12/2007
Deca pomažu deci 2007/2008

Deca pomažu deci 2007/2008

I ove godine ADRA, u saradnji sa decom iz Nemačke, isporučuje novogodišnje paketiće za decu bez roditeljskog staranja, decu ometenu u razvoju, decu koja žive u institucijama internatskog tipa i decu interno raseljenih porodica.
30/12/2007
Zimska pomoć 2007.

Zimska pomoć 2007.

I ove godine Republika Nemačka sredstvima za stabilnost istočne Evrope finansira projekat pružanja zimske pomoći interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije u sledećim gradovima: Beograd, Niš, Kraljevo, Bor, Ruma i Ljig - Mionica. Projektom je obuhvaćeno 700 porodica.