Gotova hrana ugroženima od poplava – ADRA Srbija

Gotova hrana ugroženima od poplava

3000 higijenskih paketa ugroženima od poplava
20/05/2005
Sardine ugroženima od poplava
01/06/2005
3000 higijenskih paketa ugroženima od poplava
20/05/2005
Sardine ugroženima od poplava
01/06/2005
Prikaži sve

Gotova hrana ugroženima od poplava

Žiteljima južnog Banata isporučeno je 1560 kg gotovih jela i 105 kg marmelade za potrebe kolektivne kuhinje.