Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova – ADRA Srbija

Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova

Poklon - automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu
Poklon – automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu
29/07/2006
Sigurna kuća u Kragujevcu
12/09/2006
Poklon - automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu
Poklon – automobil i renoviranje prostorija Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu
29/07/2006
Sigurna kuća u Kragujevcu
12/09/2006
Prikaži sve

Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova

Pomoć povratku interno rasljenih lica na Kosovo 2006.

U julu ove godine, ADRA je započela projekat kojim se pomaže interno raseljenim ljudima da se vrate u svoje domove na Kosovu. Grad Moskva je učestvovala u pomoći pri gradnji uništenih domova, a Vlada Nemačke je pomogla u opremanju tih domova i u aktivnostima za stvaranje dohotka. Ovo je jedan od najvećih projekata u istoriji ADRA-e Srbije i osmišljen je kao podrška u procesu stabilizacije i bezbednog povratka interno raseljenih ljudi na Kosovo.

Krajnji korisnici ovog projekta su 80 porodica sa preko 400 ljudi koji su se vratili u opštinu Istok i Ðurakovac u naseljima Ljug i Blagaća. Ovo je prvi povratak u gradske oblasti otkad su ova lica napustila Kosovo 1999. godine. Kao takav, on je od izuzetne važnosti za buduće povratke raseljenih lica sa Kosova.

Primena ovog projekta radi se u dogovoru sa Srpskim koordinacionim centrom za Kosovo i Metohiju i finansira ga Vlada Nemačke sa 90% a ADRA sa 10% učešća. Na teritoriji Beograda, prema podacima Koordinacionog centra za interno raseljena lica, postoji najmanje 12 neformalnih kolektivnih centara u kojima živi skoro 1500 lica sa Kosova i Metohije.

[mudslide:flickr,0,101139197@N03,72157635380453208]