Održan sastanak predstavnika Adre i vođa Adventističke crkve u Evropi kako bi koordinisali odgovore na migrantsku krizu – ADRA Srbija

Održan sastanak predstavnika Adre i vođa Adventističke crkve u Evropi kako bi koordinisali odgovore na migrantsku krizu

Intervju s povodom: ADRA Srbija
08/02/2016
Postanite deo stručnog tima ADRE-e za pomoć izbeglicama
11/02/2016
Intervju s povodom: ADRA Srbija
08/02/2016
Postanite deo stručnog tima ADRE-e za pomoć izbeglicama
11/02/2016
Prikaži sve

Održan sastanak predstavnika Adre i vođa Adventističke crkve u Evropi kako bi koordinisali odgovore na migrantsku krizu

Izvor: tedNEWS

Nije lako sedeti u komfornoj hotelskoj prostoriji znajući da hiljade migranata prolaze kroz tranzitni centar udaljen samo dva sata vožnje od vas.

Ali komfor nije bila tema sastanka kojem su 18. i 19. januara 2016. godine prisustvovali direktori nacionalnih Adri i vođe Hrišćanske adventističke crkve iz cele Evrope kako bi koordinisali odgovore na migrantsku krizu na kontinentu.

Učesnici dvodnevnog sastanka u Zagrebu u Hrvatskoj, dogovorili su se da uspostave novu službu regionalnog kooordinatora koja će obezbediti da adekvatna pomoć bude dostupna migrantima širom Evrope uključujući i zemlje kao što je Makedonija gde tim Adre čine volonteri i Grčku koja nema službenu kancelariju Adre.

Regionalni direktor, koji će biti izabran u što kraćem roku, radiće sa službenicima Adre u Evropi i vođstvom Trans-evropske i Inter-evropske divizije.

Na sastanku je odlučeno i da se poboljša traženje načina za finansiranje projekata, poboljša komunikacija unutar Crkve, sa javnošću i sa migrantima kao i da se razviju materijali za obuku vernika Crkve kako bi im pomogli da bolje razumeju kako da komuniciraju sa migrantima i izbeglicama.

Učesnici su pažljivo slušali dok je Jasna Barberić, službenik Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice sa dosta emocija iznosila priče o zadovoljenim i nezadovoljenim potrebama naročito kada su u pitanju izražene potrebe za prevodiocima. Ona je izrazila naročito žaljenje nad 4000 izbeglica koje su izgubile svoj život pokušavajući da se morem domognu Evrope.

adra.org.rs migrantska-kriza-2

Jasna Barberić, UNHCR

“To je veoma zabrinjavajuće jer je naš primarni cilj spasavanje ljudskih života”, rekla je Barberićeva.

Više od miliom ljudi ušlo je u Evropu u toku protekle godine bežeći od ratnih konflikata u Siriji, Iraku i Avganistanu, dok je još 29.500 osoba pristiglo preko mora ove godine.

Poziv za spasavanje ljudskih života koji je uputila Jasna Barberić podudarao se sa porukom koju je na jutarnjem bogosluženju izneo Čad Stjuart, pastor Adventističke crkve u Spenservilu u državi Merilend u Sad-u koja broji 2400 vernika.

“Naš ’najglasniji’ odgovor kao hrišćana mora uvek da bude saosećanje”, rekao je Stjuart iznoseći propoved koju je izneo i prethodne subote u svojoj crkvi.

Čad Stjuart, pastor Adventističke crkve u Spenservilu u državi Merilend, SAD

Čad Stjuart, pastor Adventističke crkve u Spenservilu u državi Merilend, SAD

Saosećanje u akciji

Nakon ovoga učesnici sastanka imali su priliku da vide saosećanje u akciji dok su iznošeni izveštaji o adventističkom odgovoru na migrantsku krizu. Izveštaji su uključili autobus sa mobilnom klinikom koji sponzoriše organizacija ASI i koji je parkiran u blizini plaže na grčkom ostrvu Lezbos i Adrin rad na pružanju pomoći u zemljama koje predstavljaju tranzitnu zonu za migrante kao što su Makedonija, Bugarska, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Mađarska. Adra i vernici Crkve takođe rade sa izbeglicama u Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj i Finskoj – zemljama u koje je pristigao najveći broj migranata i izbeglica.

Tokom davanja izveštaja govoreno je o velikom broju izazova počevši od hladnog vremena. Maja Ahac, koja je koordinisala rad u tranzitnoj stanici u Sloveniji, rekla je da je maskota lokalne Adre bila pingvin radi hladnih vremenskih uslova. Dok je pohvaljivala svoj tim volontera, ona je takođe istakla i poteškoće sa kojima se migranti suočavaju zbog loših uslova putovanja, bolesti i seksualnog iskorišćavanja na putu do krajnjeg odredišta. Govorila je, takođe, i o govoru i delima mržnje usmerenim kako prema migrantima tako i prema onima koji žele da im pomognu.

Ona se pridružila drugim učesnicima sastanka u izražavanju zabrinutosti o krizi u finansiranju pomoći koja je na pomolu.

“Novčana sredstva će nam nestati do kraja marta”, rekla je Maja Ahac.

Maja Ahac, ADRA Slovenija

Maja Ahac, ADRA Slovenija

Praktična briga može nekada biti jednostavna ali veoma cenjena. Jedan od predstavnika Adre rekao je da su izbeglice bile presrećne radi podele 350 nosiljki za bebe i više od 300 m3 tako potrebne zimske garderobe u Makedoniji.

U Slavonskom Brodu najvećem centru za migrante u Hrvatskoj, koji je udaljen 190 km od mesta sastanka u Zagrebu, radnici Adre shvatili su da je najveća potreba za dopunjavanjem baterija mobilnih telefona te su postavili 18 panela koji omogućavaju 720 mesta za punjenje.

ADRA Srbije pokrenula je “Info centar za azil” u Beogradu koji nudi informacije tražiocima azila, psihološku pomoć i prostor za igru dece i majke koje doje bebe.

adra.org.rs migrantska-kriza-5

Igor Mitrović, ADRA Srbija

Nova uloga Adre

Dok su nekada kancelarije Adre u Evropi radile kao donatorske agencije koje su slale pomoć ka udaljenim zemljama, sada su se suočile sa novom ulogom kada su njihove zajednice postale preplavljene migrantima.

Službenici Adre traže način da zajedno sa lokalnim crkvama obezbede pomoć za migrante i izbeglice. U Nemačkoj se rad Adre zasniva i potpuno je podržan od strane vernika Crkve. To uključuje obezbeđivanje časova jezika, aktivnosti za migrante tokom perioda kada im nije dozvoljeno da rade i pomaganje migrantima da razumeju vrednosti i stavove lokalne kulture.

Adrin glavni fokus u Švedskoj je na projektima u Jemenu i Siriji, dok lokalne crkve obezbeđuju podršku pristiglim izbeglicama. Članovi jedne crkve su posećivali izbeglice u nekadašnjem adventističkom sanatorijumu koji je Vlada pretvorila u izbeglički centar. Članovi Crkve su zajedno sa ostalima učili izbeglice da skijaju što je neophodna veština za život tokom zime u Švedskoj.

Džonatan Dafi, ADRA Internešnal

Džonatan Dafi, ADRA Internešnal

Učesnici sastanka iz svih zemalja koje su primile migrante i izbeglice opisali su situaciju kao prelomnu. U Norveškoj je npr. formirana radna grupa Adre i Odeljenja za zdravlje i obrazovanje Norveške unije konferencija Adventističke crkve. Ova grupa poslala pisma lokalnim crkvama kako bi procenili situaciju i obezbediće potrebnu obuku za vernike na sastanku u mesecu maju.

Učesnici sastanka su se vratili pitanju finansiranja. Prisutni su zaključili da je najbolji način na koji vernici Crkve mogu učestvovati u pomaganju, naročito oni koji žive daleko od migrantske krize, je da doniraju svoj novac lokalnim kancelarijama Adre.

Volonteri su dobrodošli i mogu kontaktirati svoje lokalne crkve i kancelarije Adre za detalje u vezi pomaganja, naročito u zemljama koje se bore sa migrantskom krizom.

Za Maju Ahac, predstavnicu Adre Slovenije ovaj poziv je hitan s obzirom da Crkva u Sloveniji broji 500 vernika u populaciji od 2 miliona.

“Uprljajte svoje ruke, “ rekla je ona. “Pokrenite se. Uključite se u priču. Vaši životi će biti promenjeni.”