Postanite deo stručnog tima ADRE-e za pomoć izbeglicama – ADRA Srbija

Postanite deo stručnog tima ADRE-e za pomoć izbeglicama

Održan sastanak predstavnika Adre i vođa Adventističke crkve u Evropi kako bi koordinisali odgovore na migrantsku krizu
08/02/2016
Dnevnik iz voza
15/04/2016
Održan sastanak predstavnika Adre i vođa Adventističke crkve u Evropi kako bi koordinisali odgovore na migrantsku krizu
08/02/2016
Dnevnik iz voza
15/04/2016
Prikaži sve

Postanite deo stručnog tima ADRE-e za pomoć izbeglicama

ADRA (globalna humanitarna organizacija Hrišćanske adventističke crkve) svojim humanitarnim i razvojnim programima pomaže pojedincima i zajednicama u više od 130 zemalja bez obzira na etničku, političku ili versku pripadnost. Kroz partnerstvo sa lokalnim zajednicama, organizacijama i vladama Adra uspeva da utiče na promenu kvaliteta života mnogih kroz rad u sledećim oblastima: delovanje u nesrećama, društvena pravda, ekonomsko osnaživanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja.
ADRA raspisuje konkurs za terenske radnike sledećeg profila:
– socijalni radnik/ca
– psiholog/škinja
– lekar/ka

za rad sa izbeglicama sa Bliskog istoka u specijalizovanim terenskim timovima.

Opis posla terenskog tima:
• Uspostavljanje komunikacije sa izbeglicama
• Procena potreba na terenu
• Pružanje prve medicinske/psihološke podrške, neophodnih informacija i humanitarne pomoći izbeglicama tokom puta kroz Srbiju
• Prioritizacija i trijaža prilikom usmeravanja izbeglica na druge institucije sistema
• Rad u timu sa psihologom/socijalnim radnikom, lekarom i prevodiocem
• Izveštavanje sa terena, podnošenje redovnih izveštaja
• Zastupanje i medijacija

Zahtevi:

• Najmanje BA diploma iz psihologije, socijalnog rada, sociologije, medicine (MA je prednost)
• Iskustvo u pružanju psihosocijalne podrške izbeglicama ili rad sa ranjivim grupama
• Dobre interpersonalne veštine i veštine interkulturalne komunikacije
• Spremnost na česta putovanja
• Spremnost na rad u izazovnim uslovima
• Tečni govorni i pisani engleski je prednost
Od kandidata se očekuje da:
• budu motivisani za pružanje pomoći i podrške izbeglicama
• budu otvoreni i komunikativni
• felksibilni i prilagodljivi
• spremni da rade u izazovnim uslovima i čestim promenama
Svoju prijavu, uz CV, možete poslati na e-mail:

mirjana.kalinic@adra.org.rs

do 18.02.2016. godine, sa naznakom KONKURS.