Korpe bez konkurencije – ADRA Srbija
Javni poziv za podnošenje prijava
11/11/2016
Porodica Vasić
13/12/2016
Javni poziv za podnošenje prijava
11/11/2016
Porodica Vasić
13/12/2016
Prikaži sve

Korpe bez konkurencije

Milić Milivojević se celog života bavi pletenjem korpi od vrbovog pruća. Pletarstvo je, osim posla,  porodična tradicija Milivojevićevih. Zanat je naučio je od starih, oca i dede. Sada mu u pletenju pomažu supruga, sin i zet. Milić je u Šapcu poznat kao pletar koji pravi takozvane korpe „batare“ i on kaže da je „ova korpa bez konkurencije“. Najčešeće se koriste pri poljoprivrednim radovima, ali su i ukrasni element kako u privatnim domovima tako i u lancima velikih supermarketa.

Kako je ovo jedini izvor prihoda za porodicu Milivojević, veoma je bitna izvesnost posla, odnosno redovnost porudžbina i plaćanja.

Do sada je Milić radio “na crno”, odnosno nije imao registrovanu firmu. Dogovore o porudžbinama je postizao usmeno, a bez računa naplate su išle direktno na ruke. Sve se zasnivalo na usmenom dogovoru i obećanjima, a ovakav način poslovanja donosio je mnogo poteškoća.

Kako bi njegov posao krenuo regularnim tokovima, Miliću je data podrška da otvori i registruje svoju firmu kroz projekat Danube Basket, koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) preko austrijske firme Eine Welt Handel u partnerstvu sa ADRA Austrija i ADRA Srbija .

Korparsku radnju Milić je registrovao 31. oktobra kada je zvanično i počela sa radom. Obavezao se da će poštovati sve propise i standarde poslovanja i dogovore sa firmom EWH. Njegova sreća i zahvalnost nemaju granice. Kaže da je sada sve izvesnije i sigurnije i da će ovaj potez doneti mnogo dobra njegovoj porodici.

Kako bi se izbegla neizvesnost poslovanja i kako Milić ne bi upao u problem dugovanja, sa predstavnicima EWH dogovoreno je da se ustali porudžbina u vrednosti koja bi bila isplativa za Milića i njegovu porodicu. Tačnije, utvrđena je minimalna mesečna porudžbina kroz šestomesečni plan.

Kroz ovaj projekat članovi porodice Milivojević  dobili su priliku za siguran i legalan posao i trajnu egzistenciju.