Projekat ADRA Srbije “Delotvorna integracija dece migranata i tražilaca azila u formalno obrazovanje” – ADRA Srbija

Projekat ADRA Srbije “Delotvorna integracija dece migranata i tražilaca azila u formalno obrazovanje”

Konkurs – četiri nova radna mesta
07/09/2017
ADRA otvorila Ženski centar za izbeglice u Borči
03/11/2017
Konkurs – četiri nova radna mesta
07/09/2017
ADRA otvorila Ženski centar za izbeglice u Borči
03/11/2017
Prikaži sve

Projekat ADRA Srbije “Delotvorna integracija dece migranata i tražilaca azila u formalno obrazovanje”

Oko 600 dece migranta, izbeglica i tražilaca azila u Srbiji ovog septembra seli su u đačke klupe širom Srbije. Obrazovanje i kontinuitet u obrazovanju ovih mališana je veoma važan. Zbog napuštanja država porekla i dugih putovanja do zemalja Evrope deca su prinuđena da đačke dane, umesto u školskoj klupi, provedu na putu.

Ovih dana oni se sa radošću susreću sa svojim vršnjacima u Srbiji. U prvim koracima integracije naša podrška im je od izuzetne važnosti.

Projekat ADRA Srbije “Delotvorna integracija dece migranata i tražilaca azila u formalno obrazovanje” ima za cilj da pomogne deci izbeglica, migranata i tražilaca azila da uživaju svoje pravo na obrazovanje. Imajući u vidu da je integracija dvosmerni proces koji zahteva angažovanje kako pomenute dece tako i lokalnog stanovništva, ovaj projekat fokusira se na rad sa obe navedene grupe. Sa jedne strane, projekat čini sprovođenje istraživanja o percepciji škole i integraciji dece izbeglica, migranata i tražilaca azila u nju među đacima,  roditeljima, učiteljima i školskim osobljem, a sa druge, program IMAM DRUGA! koji podržava druženje i interkulturalnu razmenu među đacima izbeglicama, migrantima, tražilaca azila i lokalnim đacima.

Projekat “Delotvorna integracija dece migranata i tražilaca azila u formalno obrazovanje” finansira Evropska unija, a ADRA Srbije ga implementira uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac i u  partnerstvu sa ABS (Arbeiter Samariter Bund), Novosadskim humanitarnim centrom i Helsinškim komitetom za ljudska prava Republike Makedonije u okviru projekta “Pomoć na putu – Podrška zaštiti ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju”.

Segment IMAM DRUGA! ostvarićemo kroz saradnju sa školama u Beogradu. Aktivnosti ovog programa biće organizovane kako za lokalnu, tako i za izbegličku i migrantsku decu koja su upisana u osnovne škole i to tako što će svakom migantskom đaku biti dodeljen đak iz Srbije. Program će se odvijati svakodnevno na spontan način, putem druženja u školi, a jednom mesečno (tokom školske godine) u Adrinom Društvenom centru, gde će biti organizovane igre, radionice i takmičenja. Njima će prisustvovati Adrini profesionalni prevodioci, psiholozi i facilitatori, sa velikim iskustvom u radu sa decom. Sa radošću smo spremni za druženje sa svima vama!