Moj džepni vodič za osnaženje devojaka – ADRA Srbija

Moj džepni vodič za osnaženje devojaka

Konkurs za Facilitatora za rad sa mladima (maloletnicima bez pratnje)
23/07/2018
Međunarodni dan devojčica
11/10/2018
Konkurs za Facilitatora za rad sa mladima (maloletnicima bez pratnje)
23/07/2018
Međunarodni dan devojčica
11/10/2018
Prikaži sve

Moj džepni vodič za osnaženje devojaka

Sa ponosom vam predstavljamo novu publikaciju na temu odgovora na potrebe devojčica zahvaćenim krizom, koju je Adra Srbije pripremila zajedno sa UNICEF-om i partnerima: Moj džepni vodič za osnaženje devojaka.

Devojčice predstavljaju izrazito vulnerabilnu grupu – kako po pitanju roda tako i godina, a dodatne otežavajuće okolnosti poput siromaštva, izbeglištva i štetnih tradicionalnih praksi, naročito negativno utiču na njih. Iz tih razloga, one imaju i specifične potrebe i zahtevaju poseban pristup i pažnju humanitarnih organizacija.

Cilj publikacije jeste da bude od praktične pomoći organizacijama u osmišljavanju projekata za devojčice, pa se bavi nekim ključnim programskim aspekitma neophodnim za postizanje dobrih rezultata. U njoj su prisutne teme od vodećih principa i identifikovanja populacije za rad, preko sadržaja programskih aktivnosti i odabira facilitatora, do evaluacije programa i dodatnih dokumenata i izvora korisnih za rad.

Ova publikacija je proizvod višemesečnih sastanaka i terenskih poseta u Srbiji i Jordanu, u kojima je učestvovalo niz organizacija iz Srbije i Bugarske. Sve ove organizacije i same sprovode programe za devojčice – bilo iz migrantske i izbegličke, ili romske populacije – što je doprinelo širokoj perspektivi i primenjivosti ovog vodiča.

Publikacija je dostupna na srpskom i engleskom jeziku, a možete je preuzeti ovde:Moj džepni vodič za osnaženje devojaka