ADRA pokrenula globalnu kampanju „Svako dete. Svuda. U školi.“ – ADRA Srbija

ADRA pokrenula globalnu kampanju „Svako dete. Svuda. U školi.“

KONKURS za poziciju / Facilitator za rad sa romskom decom – pomoć u učenju
07/03/2019
KONKURS ZA POZICIJU / stručni saradnik za rad sa beskućnicima na projektu „DrumoDom – na putu do kuće“
19/04/2019
KONKURS za poziciju / Facilitator za rad sa romskom decom – pomoć u učenju
07/03/2019
KONKURS ZA POZICIJU / stručni saradnik za rad sa beskućnicima na projektu „DrumoDom – na putu do kuće“
19/04/2019
Prikaži sve

ADRA pokrenula globalnu kampanju „Svako dete. Svuda. U školi.“

Sakuplja se milion potpisa kako bi sva deca u svetu mogla da budu u školi.

Adventistički razvojni i humanitarni rad (ADRA) pokrenuo je novu globalnu zagovaračku kampanju „Svako dete. Svuda. U školi.“ Ona predstavlja hitnu poruku vođama u celom svetu da sva deca, bez obzira na poreklo, uzrast, nacionalnost, rod ili religiju imaju pravo da steknu i zaokruže obrazovanje. Ona je i poruka da omogućiti im da budu u školi znači prepoznati vrednost i potencijal koje svako dete ima.

Cilj kampanje je da se sakupi milion potpisa do 2020. godine i to naporima velikog broja pojedinaca a u saradnji sa Adventističkom crkvom. Takođe, cilj je da se peticija uputi svetskim vođama i da oni preduzmu korake u korist dece kako bi svako steklo kvalitetno obrazovanje i živelo slobodno od izrabljivanja i kandži međugeneracijskog siromaštva. 131-dna kancelarija Adre u svetu je poduprla ovu globalnu kampanju.

„Svako dete je Božje dete – dragoceno, jedinstveno i sa neverovatnim potencijalom. Međutim, siromaštvo, rano stupanje u brakove, nejednakost, invaliditet i mnogi drugi razlozi čine da je neprihvatljivo velik broj dece van škole. Zbog toga zahtevamo da se svuda u svetu poveća ulaganje u obrazovanje i uveća pristup kvalitetnom obrazovanju za svu decu. Vreme je da obrazovanje učinmo najvećim mogućim prioritetom kako bi svako dete ispunilo svoj bogomdani potencijal“, kaže Džonatan Dafi, predsednik Adre.

Izveštaj UNESCO-a iz 2018. godine (UNESCO je organizacija Ujedinjenhi nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) ukazuje da je u periodu od 2012. godine učinjen veoma mali napredak u smanjenju broja dece, adolescenata i mladih koji su izvan škole. Od 2016. godine do danas više od 262 miliona dece u celom svetu još uvek nema pristup školi. Ovo je jedna petina ukupnog broja svetskog stanovništva ovog uzrasta. Takođe, potvrđeno je da visoki nivo siromaštva ima direktne veze sa nemogućnošću pohađanja škole.

„Kampanja Svako dete. Svuda. U školi. nastavlja dugu tradiciju Hrišćanske adventističke crkve odgovaranja na potrebe svih ljudi. Ona podrazumeva i ustajanje u odbranu ljudskih prava, najboljih interesa dece, i zaštite i integriteta porodica“, kaže Dafi. „Ova kampanja predstavlja poziv na akciju svima koji je podržavaju, da se pridruže ovom pokretu koji vode Adventisti kako bismo svi sproveli ova načela koja su nam toliko važna.“

ADRA je tokom godina bila snažan zagovarač za različitna pitanja koja se tiču pravde u društvu. U saradnji sa verskim zajednicama pružala se i pruža podrška izbeglicama, migrantima i raseljenim licam u okviru Svetskog dana izeglica i Svetske subote posvećene izbeglicama. Takođe, pruža se podrška ranjivim porodicama kroz hitnu humanitarnu pomoć i zaštitu i podršku deci koja su pogođena takvim raseljavanjima. ADRA takođe snažno radi i radila je na zaustavljanju nasilja protiv žena i dece, podržavajući kampanju „Zaustavi sad“, koju je predvodilo Odeljenje žena Adventističke crkve.

Kako biste potpisali peticiju, molimo Vas da posetite https://ADRA.org/InSchool/Petition

Za dodatne informacije i materijale, posetite  https://ADRA.org/InSchool/Resources