Hitno preduzeti mere za zaštitu osoba u situaciji beskućništva – ADRA Srbija

Hitno preduzeti mere za zaštitu osoba u situaciji beskućništva

Rocki: Apatrid
18/02/2020
Pomoć za beskućnike u vreme Korone
22/03/2020
Rocki: Apatrid
18/02/2020
Pomoć za beskućnike u vreme Korone
22/03/2020
Prikaži sve

Hitno preduzeti mere za zaštitu osoba u situaciji beskućništva

U Beogradu, 18.03.2020. godine, Adventistički razvojni i humanitarni rad – ADRA izražava ozbiljnu zabrinutost za najsiromašnije i najugroženije sugrađane koji se nalaze na marginama našeg društva i kojima nisu dostupne mere zaštite u uslovima pandemije virusa SARS-CoV-2 (korona virusa).

Beskućnice i beskućnici najčešće nemaju uslova za održavanje higijenu ruku, nemaju uslova za kupanje, nemaju pristup važnim informacijama i zdravstvenim servisima, niti mogu da poštuju mere zaštite koje se odnose na samoizolaciju i “ostanu u svojim domovima”. Situaciju dodatno otežava privremeno zatvaranje servisa koji pružaju pomoć u hrani najugroženijim građanima, zbog čega se im je pored zdravlja ozbiljno ugrožena i egzistencija. Od danas Vlada Republike Srbije uvodi policijski čas zbog čega postavljmo važno pitanje: kuda će ići oni koji kojima je ulica jedina kuća? Na žalost, od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izostali su predlozi mera za zaštitu položaja najranjivijih.

U nadi da će državni organi hitno početi da se temeljnije bave problemom beskućništva i sistemskim smanjenjem istog, i predlože rešenja u kojima mogu da učestvuju i organizacije civilnog društva, pridružujemo se apelu Inicijative A11 da se hitno donesu i preduzmu mere zaštite najugroženijih građana tokom vanrednog stanja. Solidarnost jeste odgovornost svakog građanina ali glavna odgovornost za iznalaženje i predlaganje brzih i adekvantih rešenja je na državnim organima i lokalnim samoupravama. Pozivamo i sve ostale humanitarne organizacije, organizacije civilnog društva ali i verske zajednice da podrže ovu i slične inicijative i ponude svoje resurse, kao što je to učinila Hrišćanska adventistička crkva, osnivač Adre.

https://www.a11initiative.org/neophodno-je-hitno-preduzimanje-mera-za-zastitu-najugrozenijih-tokom-borbe-protiv-virusa-sars-cov-2/?fbclid=IwAR3-DdfkrXiRDXzxfAhmEw8bHCgULfHCIzGZsUfnE0jLoxDGY42m-cxz240