SAOPŠTENJE U VEZI SA KRIZOM U UKRAJINI -

SAOPŠTENJE U VEZI SA KRIZOM U UKRAJINI

LUDILO MEĐU LJUDIMA… I PRILIKA
02/03/2022
DOBRA DELA STVARAJU HEROJE
15/04/2022
Prikaži sve

SAOPŠTENJE U VEZI SA KRIZOM U UKRAJINI

Humanitarna kriza se odvija pred našim očima. Kriza u Ukrajini se pogoršava svakog dana. Razaranja ne prestaju. Sve je više onih koji su postradali. Stotine hiljada ljudi Ukrajine napuštaju svoje domove. Situacija se brzo menja. Očekuje se da će na kraju biti i do 7.5 miliona izbeglica i raseljenih lica.

Adrini timovi su trenutno na terenu i pružaju podršku raseljenim licima u Ukrajini i izbeglicama u Poljskoj, Moldaviji, Rumuniji, Mađarskoj i Slovačkoj. Prioritet je obezbeđivanje hitne pomoći najugroženijima. ADRA sarađuje sa vlastima, organizacijama civilnog društva i građanima u pružanju hitne i usaglašene podrške.

Upućujemo svima poziv na molitvu. Molimo se da se mir obnovi, ranjeni iscele, da se ljudi vrate svojim domovima, ožalošćeni uteše i da se svako “odrekne zla i čini dobro, da traži mir i čuva ga” (psalam 34). Neće svako pribeći molitvi. Ali u vremenima kao što su ova postaje jasno da čovek sam nije u stanju da obuzda i suzbije sopstveni nerazum, zlo i razaranje. Ako postoji nada ona će zavisiti od podrške Nekog ko može da deluje na čovekovo srce, gde sve počinje i završava.

Pozivamo sve i svakog da se udružimo u pružanju sveobuhvatne podrške izbeglicama i raseljenim licima. ADRA deluje u Ukrajini i svim susednim zemljama, zajedno sa Hrišćanskom adventističkom crkvom, sa ciljem da ublaži posledice stradanja ljudi.

Poput mnogih drugih, i ADRA i crkva uključuju sve resurse kojima raspolažu: Adrini timovi su na terenu svuda gde se nalaze osobe pogođene ratom, procenjuju potrebe i reaguju u skladu sa njima. Distribuiraju hranu, vodu, odeću i higijenska sredstva. Informišu, pružaju smeštaj, povezuju sa drugim akterima i pružaju psihosocijalnu podršku. Crkve, vernici, crkvene zdravstvene i obrazovne institucije i domovi se otvaraju da pruže hitan smeštaj izbeglicama i raseljenim licima.

Udružimo sve čime raspolažemo i “Služimo ljudima da bi svi živeli kako je Bog zamislio” – po pravdi, u međusobnom saosećanju i u ljubavi.

Podržite rad Adre na terenu: donacije.rs/ukrajina-podrska/ .

Povezano: adra.org.rs/podrzimo-izbeglice-iz-ukrajine/ .

Sapštenje u pdf-u: Saopštenje ADRE Srbija povodom krize u Ukrajini