Raspisujemo konkurs za poziciju Stručnog saradnika za usluge socijalne zaštite u zajednici -

Raspisujemo konkurs za poziciju Stručnog saradnika za usluge socijalne zaštite u zajednici