REZULTATI NASTUPAJU KADA DUGO RADIMO SA ISTOM GRUPOM LJUDI – ADRA Srbija

REZULTATI NASTUPAJU KADA DUGO RADIMO SA ISTOM GRUPOM LJUDI

Raspisujemo konkurs za poziciju Prevodioca za pružanje usluga prevođenja i direktne podrške privremeno raseljenim licima iz Ukrajine
29/03/2023
Raspisujemo konkurs za poziciju Facilitatora za rad sa decom iz Ukrajine
20/04/2023
Raspisujemo konkurs za poziciju Prevodioca za pružanje usluga prevođenja i direktne podrške privremeno raseljenim licima iz Ukrajine
29/03/2023
Raspisujemo konkurs za poziciju Facilitatora za rad sa decom iz Ukrajine
20/04/2023
Prikaži sve

REZULTATI NASTUPAJU KADA DUGO RADIMO SA ISTOM GRUPOM LJUDI

„Rezultati dolaze kada se usredsredimo na jednu ili nekoliko zajednica u potrebi i radimo dugo sa njima“, prokomentariosao je Muhamed Osman iz gradske opštine Palilula, jedan od uvodničara i govornika na konferenciji „Osnaživanje mladih romskih porodica IV“ koju je organizovala ADRA 28.03.2023.

Ovaj događaj je bio prilika da se obeleži završetak pomenutog projekta koji su šestu godinu zaredom podržavali Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, a u saradnji sa Adrom Nemačke i Adrom Švajcarske.

 

Glavni partneri na projektu su Osnovna škola za obrazovanje odraslih „Branko Pešić“ i Fondacija SOS dečija sela. Projekat “Osnaživanje mladih romskih porodica IV” ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva medju Romima putem ekonomskog osnaživanja, stručnih obuka ,preduzetništva i pravne edukacije.

Konferenciju je otvorio Igor Mitrović, izvršni direktor ADRA Srbije, a uvodne reči ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, dao je državni sekretar Lav Grigorije Pajkić. On je istakao da Republika Srbija nastoji i ulaže maksimalne napore kako bi omogućila pristup zapošljavanju pod jednakim uslovima za sve, što je jedan od opštih ciljeva Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

Ispred Gradske opštine Palilula obratio se zastupnik manjinskih zajednica Muhamed Osman koji je podsetio da Gradska opština Palilula aktivno učestvuje u svim aktivnostima koje se tiču unapređenja položaja Roma, i da je jako  bitno da ovakvi projekti postoje i da se radi na jačanju mreže podrške romskoj zajednici.

 

Projektna menadžerka Dragana Mitrović je predstavila rezultate projekta i dala preporuke u cilju poboljšanja socioekonomske situacije mladih Roma i Romkinja na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa ovom ciljnom grupom.

 

Na panelu koji se bavio tranzicijom i uključivanjem na tržište rada u Republici Srbiji, Miloš Mladenović, ispred grupe preduzetnika koje je ADRA podržala,  je rekao da je svakom preduzetniku jako bitna podrška, ne samo finansijska i poslovna, već i licna, da se svakom čoveku pristupa kao osobi. U tome se ogleda jedinstven pristup koji je imala prema njemu Adra.

 

Vanja Zlatković, predstavnica NSZ-a je pozvala na saradnju predstavnike civilnog društva i da u NSZ-u mogu naći partnera u svim aktivnostima koje mogu da poboljšaju položaj ove grupe ljudi. Daniel Lekin, ekonomski savetnik,  je rekao da su zakoni koje je država propisala dobri, ali da je potrebna  veća informisanost o pravima samih preduzetnika i podsticajima koji se daju.  Muhamed Osman je izjavio da je u ove ljude potrebno ulagati, jer su oni neiskorišćen resurs.  Snježana Pavlović, socijalna radnica Osnove škole za obrazovanje odraslih Đuro Salaj, je zaključila da moramo raditi na motivaciji ovih ljudi: kroz postojeci okvir civilnog sektora, možemo uraditi više na mobilizaciji ovih ljudi povodom uključivanja i istrajavanja po pitanju školovanja.

 

Svi učesnici panela su se složili da je za svaku aktivnost koja može da doprinese poboljšanju položaja Roma najbitnije uspostavljanje poverenja, kao i da je pristup informacijama ključan jer postoje mere uz pomoć kojih država odgovara na potrebe ranjivih grupa.