O NAMA

ADRA (globalna humanitarna organizacija Hrišćanske adventističke crkve) svojim humanitarnim i razvojnim programima pomaže pojedincima i zajednicama u više od 120 zemalja bez obzira na etničku, političku ili versku pripadnost. Kroz partnerstvo sa lokalnim zajednicama, organizacijama i vladama ADRA uspeva da utiče na promenu kvaliteta života mnogih kroz rad u sledećim oblastima: delovanje u nesrećama, društvena pravda, obrazovanje, ekonomsko osnaživanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja.


Povezani. Hrabri. Saosećajni.Ove vrednosti rukovode našim životom i radom, kako unutar organizacije, tako i prema ljudima kojima služima i svima sa kojima sarađujemo.

Biti povezan znači:

 • Biti aktivno povezan sa svim zaposlenima, lokalnim zajednicama i našim Bogom;
 • Živeti svrhu Adre;
 • Da jedni od drugih imamo jasna očekivanja: da budemo odgovorni jedni drugima;
 • Transparentnost kroz otvorenu komunikaciju i razumevanje našeg rada i načina rada.

Biti hrabar znači:

 • Delovati okretno i hitro i to u ambijentu odnosa kojim vlada poverenje što omogućava delegiranje donošenja odluka iza kojih će stajati svi;
 • Smelo predvoditi inovativne promene u svetu koji je izmučen;
 • Štititi i zagovarati prava naših korisnika, partnera i zaposlenih.

Saosećanje se pokazuje kroz:

 • Solidarnost sa ljudima i zajednicama kojima služimo kroz našu svrhu;
 • to da budeš "kraj" svojih zaposlenih i kolega;
 • istinsko staranje jednih za druge.

Služiti ljudima da bi svi mogli da žive kako je Bog namislio.Pokrenuta verom i vođena molitvom, ADRA preko 60 godina služi ljudima - našoj braći i sestrima. (U Srbiji od 1990. godine).

Kada su naši pioniri prvi put pripremali pomoć za ugrožene porodice 1956. godine, naše uverenje u vezi sa ljudima je bilo isto kakvo imamo danas: Bog je stvorio sve ljude sa namerom da napreduju i dožive procvat.

Ovakav pristup služenju je jednostavan ali on danas obuhvata čitavu planetu utičući na život ljudi u više od 130 zemalja. Bez obzira na područje, jezik ili izazove sa kojima se suočavamo, mi težimo istom - svetu u kojem će ljudi živeti životom koji im je Bog namenio.

Životom ispunjenom pravdom, saosećanjem i ljubavlju.

Pravdom - gde će ljudi svaki svoj postupak birati imajući u vidu njegov uticaj na sve ostale. Pozvani smo da zauzmeno stav da svako Božje dete zaslužuje ne samo osnovno u vidu vode, hrane i krova nad glavom, već i priliku da bude jedinstvena ličnost kakvo je i stvoreno da bude.

Saosećanje - zato što niko ne bi smeo da svom teret nosi sam. S druge strane, život koji je blagosloven saosećanjem podstiče novu darežljivost. Odlučnost da se služi drugima donosi ono najbolje kako u životu drugih tako i u nama.

I ljubav. Bog koji nas poziva na sve ovo želi ljubav bez granica, ljubav toliko snažnu da svi mogu da vide odraz Božjeg karaktera u našoj službi, i ljubav koja postaje stvarna u postupcima, malim i velikim, kako u čitavom svetu tako i kod kuće.

Pravda. Saosećanje. Ljubav.

Bog je pozvao sve ljude da budu otelotvorenje ove tri vrednosti iz biblijske knjige proroka Miheja 6. poglavlju, 8. stihu. Mi njih živimo kako bi i drugi mogli da ih steknu. Mi ih delimo sa drugima kako bi i oni mogli da ih dele dalje.Pravda. Saosećanje. Ljubav.

Finansijski izveštaj revizora za 2018. godinu.Revizija 2018, srp
Revizija, 2018, eng

ISTORIJAT ADRE U SRBIJI


ADRA sa sedištem u Beogradu deluje na ovim prostorima od 1990. godine i jedna je od 130 nacionalnih Adrinih kancelarija. U vreme ratnih dešavanja 90tih na teritoriji bivše Jugoslavije ADRA je odigrala značajnu ulogu u pružanju humanitarne pomoći u Bosni i Hercegovini bez obzira na etničku ili versku pripadnost. Za vreme opsade Sarajeva koja je trajala godinama, ADRA je dopremala humanitarnu pomoć u grad. Konvoji sa humanitarnom pomoći uspevali su da stignu do odredišta. Više od 100 hrabrih, odvažnih i požrtvovnih volontera pomagalo je u distribuciji hrane i pisama. U periodu između 1992. i 1994. godine ADRA je distribuirala oko 270.000 paketa humanitarne pomoći težine 15 kg i 320.000 pisama.

Nakon rata ADRA koja je do tada delovala na teritoriji bivše Jugoslavije, kao kancelarija nastavlja da deluje na teritoriji Republike Srbije sve do danas. 

Kontaktirajte nas


Adresa:

 • Radoslava Grujića 4
 • 11000 Beograd

Telefon/fax

 • +381 11 344 26 25
 • +381 11 344 26 25

Email