Delovanje u katastrofama - ADRA Srbija

Kad zatreba,  
već smo tu   

Ljudi stradaju u prirodnim katastrofama i nesrećama koje je čovek izazvao - mi reagujemo u najkraćem roku. Unapred razvijeni akcioni planovi i uvek spremni ljudski resursi nam pomažu da na odgovarajući način ublažimo ili otklonimo nastale posledice.

Začini dan dobrom odlukom - UKLJUČI SE

 

Vreme je za (re)akciju

Kako mogu da se uključim?

OSTALI PROGRAMI