Reagovali smo na poplave 2014. i 2021. godine: isušivanje potopljenih kuća i objekata, obnovom najvažnijeg pokućstva ali i psihološkom podrškom . Pogledajte film "Paraćinski štit" koji je dokument o borbi pogođenih porodica sa svim posledicama ove nedaće koja je pogodila Paraćin 2014. godine i oporavku od njih.

OSTALI PROGRAMI