Našim programima ekonomskog osnaživanja promovišemo uključivanje ranjivih grupa u društvo. Stvaramo prilike za sticanje novih znanja i veština, pronalazimo poslovne mogućnosti, podržavamo u iskorišćavanju istih i povezujemo sa društveno-odgovornim preduzećima. Na ovaj način se povećava njihova kompetencija a time šansa za pronalaženje posla.

Ovo su rezultati jednog ciklusa naše podrške: 10 odraslih koji su bili bez diplome završi osnovnu ili srednju školu (stekne diplomu kako bi se formalno zaposlio), 40 dobije stručnu diplomu kojom se zapošljava, 10 osnuju svoja preduzeća, 20 se zaposli, 10% njih dobije bolje poslove. Sve njih podržavamo i nakon toga da zadrže poslove i napreduju.

50 zaposlenih ljudi znači najmanje 50 ljudi tj. 250 osoba koje mogu da zadovolje svakodne potrebne i žive dostojanstvenije. Podržava nas Nemačka vlada.

Takođe, podržavamo mlade koji napuštaju sistem socijalne zaštite u njihovoj socialnoj integraciji i ekonomskom osamostaljivanju. Donator je Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu a partner SOS Dečija sela Srbija.

Još o Ekonomskom osnaživanju na našem YouTube kanalu.

OSTALI PROGRAMI