Migracije - ADRA Srbija

Nije važno ko su oni,

nije važno odakle su.

Oni su samo ljudi, kao vi i ja.

Izbeglička kriza, najveća od Drugog svetskog rata, predstavlja veliki izazov za evropski kontinent. ADRA kroz program za migracije pruža zaštitu i pomoć izbeglicama i aktivno učestvuje u podizanju svesti o ranjivosti ove grupe ljudi.

Začini dan dobrom odlukom - UKLJUČI SE

 

Vreme je za (re)akciju

Kako mogu da se uključim?

OSTALI PROGRAMI