Nulta tolerancija prema
rodno zasnovanom nasilju

Pun potencijal se može postići ukoliko osoba živi životom oslobođenim od nasilja. Posledice rodno zasnovanog nasilja su dalekosežne i pogađaju kako osobu koja je neposredno preživela nasilje, tako i porodicu i širu zajednicu. U prvom slučaju, cilj je osnažiti osobu da život uzme u svoje ruke, a zatim joj pomoći da u tome izdrži. Sa druge strane, potrebno je proširiti svest o kršenju osnovnih ljudskih prava, nasilju, negativnim socio-ekonomskim normama. Odgovornost rada na suzbijanju ovog problema je na svima nama. 

Začini dan dobrom odlukom - UKLJUČI SE

 

Vreme je za (re)akciju

Kako mogu da se uključim?

OSTALI PROGRAMI