KONKURS ZA POZICIJU / stručni saradnik za rad sa beskućnicima na projektu "DrumoDom - na putu do kuće" -

KONKURS ZA POZICIJU / stručni saradnik za rad sa beskućnicima na projektu „DrumoDom – na putu do kuće“