ADRA Srbija i Centar "Balkan za tebe" pokreću kampanju za podršku najugroženijim izbeglicama iz Ukrajine koji su trenutno u Srbiji – deci i majkama.

Ova kampanja se nadovezuje na pomoć koju su država Srbija i druge organizacije pružale i pružaju ovoj populaciji.

 

U Srbiji se trenutno nalazi više hiljada izbeglica iz Ukrajine, mahom majki sa decom. Većina se privremeno smestila kod rođaka ili prijatelja, sa nadom da njihov boravak u Srbiji neće trajati duže od par meseci. Kako rat u Ukrajini još uvek traje i kako ulazi u zimski period, majke sa decom nemaju drugu perspektivu osim da ostanu tu gde jesu. To sve stvara dodatni psihološki i finansijski pritisak. Psihološki jer porodice nisu na okupu, a finansijski jer su se stvorile nove potrebe koje se vezuju za zimsku sezonu, a to su potrebe za:

  • Zimskom odećom i obućom
  • Toplim domom
  • Lekovima i preko potrebnim lekarskim pregledima, intervencijama vezanim za zdravlje (poput stomatoloških, i slično).
Cilj ove kampanje je da se obezbede sredstva za projekat ADRE kao humanitarna organizacija upotrebiti da se olakšaju uslovi za život porodica koje su bile primorane da napuste svoje domove, i da najranjiviji među njima budu zbrinuti. Prikupljena sredstva će se upotrebiti za jednokratnu ili višekratnu podršku. U odlučivanju prioritet će imati deca i majke koji su u najtežoj zdravstvenoj ili finansijskoj situaciji i koji nemaju druge vidove podrške.
 
ADRA će aktivnosti sprovoditi usklađujući se sa planom i radom državnih organa – Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i centara za socijalni rad.
 


 

Možete podržati odlaskom na veb-sajt:
https://balkandonira.org/balkandonira/zimska-pomoc-deci-i-majkama-izbeglim-iz-ukrajne/

Ili uplatom na https://adra.org.rs/donirajte/ uz napomenu: „Zimska pomoć Ukrajina“