Projekat „Osnaživanje mladih romskih porodica“ – ADRA Srbija

Projekat „Osnaživanje mladih romskih porodica“

Konkurs za poziciju Prevodioca za persijski/farsi jezik
16/09/2016
Javni poziv za podnošenje prijava
11/11/2016
Konkurs za poziciju Prevodioca za persijski/farsi jezik
16/09/2016
Javni poziv za podnošenje prijava
11/11/2016
Prikaži sve

Projekat „Osnaživanje mladih romskih porodica“

Osnaživanje mladih romskih porodica

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke odlučilo je da podrži Projekat „Osnaživanje mladih romskih porodica“. Projekat sprovodi ADRA Srbija u saradnji sa ADRA Nemačka. Glavni partneri na projektu su Osnovna i škola za obrazovanje odraslih „Branko Pešić“ i SOS Dečija sela Srbija.  Projekat će trajati godinu dana, od septembra 2016. do avgusta 2017, kao nastavak pilot projekta iz 2015.

Cilj projekta je da pomogne Romima da izađu iz siromaštva putem ekonomskog osnaživanja i stručnog usavršavanja. 100 mladih ljudi proći će obuku stručnog usavršavanja, a po završenoj obuci dobiće grantove u vidu sredstava za rad. Predviđen je i rad sa širom romskom zajednicom u cilju njihovog boljeg uklapanja u društvo putem individualne i grupne podrške porodicama i radioničarskih aktivnosti. Pretpostavka je da će oni koji dobiju šansu da zarađuju za sebe i svoju porodicu, odustati od putovanja u zapadne zemlje radi traženja azila.

Korisnici projekta su mladi Romi od 16 do 30 godina koji žive u dva romska naselja „Zemun polje“ i „Marija Bursać“ i dva naselja za socijalno stanovanje „Dr Ivan Ribar“ i „Kamendin“. Polovina korisnika biće žene. U toku projekta biće odabrano 100 korisnika za proces stručnog osposobljavanja u licenciranoj obrazovnoj instituciji u tri ciklusa od po tri meseca. Oni koji nemaju završenu osnovnu školu trebalo bi uporedo sa stručnom obukom da po ubrzanom procesu završavaju i osnovnu školu.