Osnaživanje mladih romskih porodica u 2017. i 2018. godini – ADRA Srbija

Osnaživanje mladih romskih porodica u 2017. i 2018. godini

Konkurs za facilitatorku za rad sa decom
17/12/2018
KONKURS za poziciju / Facilitator za rad sa romskom decom – pomoć u učenju
07/03/2019
Konkurs za facilitatorku za rad sa decom
17/12/2018
KONKURS za poziciju / Facilitator za rad sa romskom decom – pomoć u učenju
07/03/2019
Prikaži sve

Osnaživanje mladih romskih porodica u 2017. i 2018. godini

„Samim tim što sam dobio priliku da se bavim ovim poslom i što sam dobio priliku od ADRE, promenio mi se život jer imam priliku da sam privređujemi  i zarađujem novac, da izdržavam porodicu.“