Devojčice i žene iz izbegličke i migrantske populacije dele svoja iskustva u Adrinoj novoj publikaciji – ADRA Srbija

Devojčice i žene iz izbegličke i migrantske populacije dele svoja iskustva u Adrinoj novoj publikaciji

Gostoljubivost – znak blagodati i blagoslova
14/06/2019
Fondacija ADRA raspisuje konkurs za radno mesto Facilitator/ka-vaspitač/ica
30/09/2019
Gostoljubivost – znak blagodati i blagoslova
14/06/2019
Fondacija ADRA raspisuje konkurs za radno mesto Facilitator/ka-vaspitač/ica
30/09/2019
Prikaži sve

Devojčice i žene iz izbegličke i migrantske populacije dele svoja iskustva u Adrinoj novoj publikaciji

Adrina publikacija „Prostor za žene“ je mesto gde se može čuti glas žena i  devojčica iz izbegličke i migrantske populacije.

ADRA danas obeležava Svetski dan izbeglica. Broj ljudi koji su prinuđeni da napuste svoje domove povećava se svake godine. Oni ostaju bez krova nad glavom, sigurnosti ili mogućnosti da zadovolje najosnovnije potrebe. Posebno su ranjive devojčice i žene i kada je reč o odgovoru na njihove potrebe, zahtevaju našu posebnu pažnju.

Ponosni smo što, ispred naše organizacije, možemo sa Vama da podelimo naša nastojanja i trud da razumemo rodnu dimenziju u iskustvima devojčica i žena izbeglica i migrantkinja i predstavimo Vam našu novu studiju – Prostor za žene i devojčice: Glasovi žena izbeglica i migrantkinja u Srbiji.

U ovom kvalitativnom istraživanju ADRA je odlučila da da prostora ženama i devojčicama i dopusti im da same postanu naratorke svoga života. S druge strane, utemeljena na iskustvu koje je stekla u direktnom radu sa ženama i devojčicama u Ženskom centru i sa ciljem da se istakne važnost kvalitativnog istraživanja, ADRA Srbija je sprovela jednogodišnji istraživački projekat o načinima na koji rod oblikuje iskustva žena izbeglica i migrantkinja u Srbiji.

Sa tim ciljem, sproveden je niz opsežnih polu-struktuiranih intervjua i fokus grupa u kojima su učestvovale 91 žena i devojčica iz migrantske i izbegličke populacije, iz Azilnog centra Krnjača. Rezultat su dragoceni uvidi u njihov svakodnevni život i poteškoće, ali i svedočanstva o njihovoj odlučnosti i snazi. Kroz pet poglavlja – Svakodnevni život u izbegličkom centru, Pristup obrazovanju, Zdravlje i dobrobit, Bezbednost i rodno zasnovano nasilje, i Rezilijentnost i osnaženje – čitaoci će imati priliku da od samih žena i devojčica saznaju nešto više o njihovim iskustvima života u Srbiji.

Konačno, studija nudi niz preporuka fokusiranih na promovisanje ženskih glasova, kao jednog od glavnih ciljeva ove studije. Međutim, s obzirom na to da istraživanje dokumentuje mnoge izazove sa kojima se ove žene i devojčice susreću u svom svakodnevnom životu, cela studija može biti od koristi pružaocima usluga u prevazilaženju pomenutih prepreka.

Kao što Biljana Maletin, aktivistkinja i stručnjakinja za pitanja roda, ističe u svom predgovoru za ovu studiju, “mi možemo i moramo” da branimo prava ovih žena i devojčica. Stoga, na ovaj dan i ovom publikacijom, pozivamo sve aktere koji su uključeni u rad sa izbegličkom i migrantskom populacijom da nam se pridruže i zastanu da saslušaju devojčice i žene, jer njihovi glasovi najviše govore.

Publikaciju možete preuzeti ovde: RoomForWomen_ENG

Uskoro očekujte i publikaciju na srpskom jeziku.