Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana beskućnika i Međunarodnog dana mentalnog zdravlja – ADRA Srbija

Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana beskućnika i Međunarodnog dana mentalnog zdravlja

ADRA Srbija raspisuje KONKURS ZA POZICIJU MEDICINSKOG TEHNIČARA
21/09/2021
JEDAN DAN BOJANA STOJANOVIĆA
03/11/2021
ADRA Srbija raspisuje KONKURS ZA POZICIJU MEDICINSKOG TEHNIČARA
21/09/2021
JEDAN DAN BOJANA STOJANOVIĆA
03/11/2021
Prikaži sve

Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana beskućnika i Međunarodnog dana mentalnog zdravlja

Saopštenje za javnost povodom

Međunarodnog dana beskućnika i Međunarodnog dana mentalnog zdravlja

10. oktobra 2021. godine

 

Svakog  10. oktobra se globalno obeležavaju Međunarodni dan osoba u situaciji beskućništva i Međunarodni dan mentalnog zdravlja.

Mi ih obeležavamo ovim saopštenjem zasnovanom na činjenicama i zapažanjima iz našeg terenskog rada u Beogradu.

Više nema nikakve sumnje u sledeće: klasno raslojavanje, prinudna iseljenja i ostatak lavine društvenih problema koju je pandemija pokrenula učinili su da beskućništvo postane još veći i rastući društveni problem. Izgleda da se smanjuju ulaganja u institucije sistema socijalne zaštite i druge institucije koje bi se bavile poboljšanjem položaja najugroženijih sugrađanki i sugrađana. Ovo se naročito odnosi na zemlje koje su u tranziciji. A beskućništvo može svakom da se dogodi.

Sve je veći broj osoba u situaciji beskućništva na ulicama Beograda. Redovno radimo sa nekoliko stotina najugroženijih a otkrivamo tridesetak novih svakog meseca. Tačan ukupni broj još uvek nije poznat kao ni broj onih kojima beskućništvo preti svakog dana. Još uvek se čeka na efikasan sistemski pristup popisivanju osoba u situaciji beskućništva, prevenciji i rešavanju problema beskućništva.

Beskućnicima u Beogradu i drugim gradovima je često otežan pristup smeštaju u ustanovama socijalne zaštite. Takođe, postupci izdavanja ličnih karti ovim ljudima su nepotrebno usporeni a ponekad, čini se, namerno osujećivani. Na taj način se osobi u hitnoj potrebi za, recimo, lečenjem, uskraćuje to pravo jer bez lične karte ne može da ostvari ni to ni pravo na socijalnu zaštitu kao ni na sve ostalo što joj pripada.

Naši terenski radnici su svedoci da neki predstavnici različitih nadležnih tela diskriminiraju i krše ljudska prava osoba u situaciji beskućništva. Time se poništavaju pozitivni efekti odgovornih postupaka drugih predstavnika nadležnih tela.

Beograd i dalje ima samo jedno Prihvatilište za privremeni smeštaj osoba koje se nađu u situaciji beskućništva. Njegovi kapaciteti su ograničeni a uslovi za prijem definisani na način da najugroženiji praktično ne mogu da pristupe Prihvatilištu. To se naročito odnosi na osobe sa težim zdravstvenim problemima, osobama sa invaliditeom, osobama sa smetnjama u razvoju i osobama sa problemima mentalnog zdravlja.

Situacija pandemije je dodatno otežala već težak položaj osoba u situaciji beskućništva. Ogolila je i sve slabosti društva. Oni koji su dužni da se brinu o najugroženijima nisu uradili sve što su morali i – mogli. Tokom vanrednog stanja jedino Prihvatilište u gradu je zatvoreno da bi se sprečilo širenje zaraze. Neke alternativne mere jesu preduzete ali su one do sada, posmatrano u svetlu potreba ove ranjive grupe, bile – nedovoljne.

Država je dužna da iznađe sistemsko rešenje za osobe koje se nađu u situaciji beskucnistva. Grad je dužan da obezbedi hitan i privremeni smeštaj osobama u potrebi i da uspostavi funkcionalan sistem socijalne podrške. ADRA želi da bude deo rešenja i da doprinese, i stoji na raspolaganju sa svim svojim resursima. Ipak, najveća odgovornost leži na onima koji imaju moć da urade najviše.

Šta je neophodno uraditi? Na primer, hitno povećati kapacitete Prihvatilišta, povećati broj ustanova za privremeni smeštaj i olakšati uslove za prijem kojima se omogućava prihvat najugroženijih. Potrebno je otvoriti javna kupatila i proširiti kapacitete narodnih kuhinja. Tokom zimskih meseci potrebno je otvoriti što više javnih prostora za prihvat osoba u situaciji beskućništva. Dobro je što je prošle zimske sezone tako i urađeno; za ovu treba gde god je moguće to unapredit. Stručne radnice i radnike treba obrazovati o složenosti potreba osoba u situaciji beskućništva i svemu što zakon već propisuje u pogledu njihove zaštite. Praksa pokazuje da se ne trenutno ne postupa uvek u skladu sa tim obavezama.

Danas obeležavamo i Svetski dan mentalnog zdravlja.

Veliki broj osoba u situaciji beskućništva suočava se sa različitim problemima mentalnog zdravlja, kao i sa odsustvom adekvatne podrške. Problemi sa mentalnim zdravljem često su i povod i posledica života u beskućništvu. Svedoci smo česte diskriminacije i nepostojanja adekvatne sisitemske podrške osobama koje se istovremeno suočavaju sa problemima beskućništva i problemima mentalnog zdravlja u okviru sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Takve osobe najčešće ostaju bez pristupa Prihvatilištu, bez novčane socijalne pomoći, bez pristupa ličnim dokumentima, zdravstevnoj knjižici i lečenju. Potrebno je hitno naći sistemsko rešenje i adekvatne programe podrške za sugrađane koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja.

Više o Adrinom programu podrške osobama u situaciji beskućništva možete saznati ovde.

U Beogradu, 10.10.2021. godine