Konferencija za novinare – ADRA Srbija
Osnaživanje mladih romskih porodica, Konferencija za novinare
20/02/2017
ADRA otvorila Društveni centar za izbeglice i lokalnu zajednicu
07/03/2017
Osnaživanje mladih romskih porodica, Konferencija za novinare
20/02/2017
ADRA otvorila Društveni centar za izbeglice i lokalnu zajednicu
07/03/2017
Prikaži sve

Konferencija za novinare

Projekat “Osnaživanje mladih romskih porodica” pokrenut je sa ciljem da se podstakne socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva kod Roma.

Predstavljen je na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak, 23. februara 2017, u Medija centru u Beogradu.

„Jako je važno da kroz edukaciju doprinesemo osnaživanju mladih romskih porodica i njihovoj integraciji u društvo“, istakao je Axel Dittmann, ambasador SR Nemačke.

Projekat „Osnaživanje mladih romskih porodica“ podržava Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, a sprovodi ga ADRA Srbija u saradnji sa ADRA Nemačka. Glavni partneri na projektu su Osnovna škola i škola za obrazovanje odraslih „Branko Pešić“ i SOS Dečija sela Srbija.

Projekat “Osnaživanje mladih romskih porodica” pokrenut je sa ciljem da se podstakne socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva kod Roma, koji žive na teritoriji Zemuna i Novog Beograda, u naseljima „Zemun polje“, „Marija Bursać“,„Dr Ivan Ribar“ i „Kamendin“. Korisnici su mladi Romi od 16 do 30 godina. Predviđeno je da 100 korisnika i korisnica prođe kroz proces stručnog osposobljavanja u licenciranoj obrazovnoj instituciji. Za sve one koji uspešno završe stručne kurseve predviđena je mentorska podrška i dodela grantova u vidu sredstava za rad, dok će za 30 najuspešnijih biti omogućena plaćena praksa/stažiranje u odabranim firmama i preduzećima. Cilj je da se njih 25 zaposli do kraja projekta.

“Do sada, dakle za prvih šest meseci implementacije projekta, 36 polaznika je uspešno kurseve stručne obuke, dok 42 korisnika trenutno pohađa kurseve. Odabrano je 12 najboljih polaznika koji će dobiti praksu u odabranim firmama. Jedna polaznica koja je pohađala kurs za kuvaricu u hotelu Kasina , zbog truda I rezultata koje je pokazala na obuci, odmah nakon diplomiranja dobila je zaposlenje u restoranu ovog prestoničkog hotela. Ovo je pojekat koji mladim ljudima daje šansu da dobiju bolju budućnost.”, istakao je Igor Mitrović, izvršni direktor ADRA Srbije.

“Najvažniji cilj je da se postigne osnaživanje ovih mladih ljudi i mladih romskih porodica. Kada se jedna takva porodica oseti osnaženom i prihvaćenom u svojoj sredini, ona neće razmišljati o odlasku u drugu sredinu”, naglasila je Vesna Mraković-Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečijih sela Srbija. Ona je dodala da je fokus SOS Dečijih sela Srbija na osnaživanju kapaciteta mladih romskih porodica za brigu o deci i ostalim članovima porodice, motivisanju dece i roditelja za uključivanje dece u školski sistem, kao i rad na drugim problemima sa kojima se porodice susreću. Trenutno SOS Dečija sela, kroz direktan rad, pomažu 40 porodica, a plan je da ih do kraja projekta bude 60. Osim toga, edukativni, mobilni im SOS Dečijih sela – „Super autobus“ jednom mesečno sprovodi kreativne i edukativne radionice za decu iz naselja u kojima se sprovodi projekat.

“Imati diplomu u rukama veliki je korak za ove mlade ljude. Moramo nastaviti da ih podržavamo i dajemo im priliku da dostignu bolju budućnost”, istakao je Thomas Petracek, predstavnik ADRA Nemačka.

Ovaj program, mladim Romima koji nemaju završenu osnovnu školu, daje priliku da uporedo sa stručnom obukom, po ubrzanom procesu, završavaju i osnovnu školu.

Nenad Ćirić, direktor Osnovne škole i škole za obrazovanje odraslih „Branko Pešić“ naglasio je da je poseban značaj ovog projekta u tome što on pomaže mladim ljudima koji su jako teško zapošljivi, koji se nalaze na margini društva i kojima niko drugi ne pomaže.