ADRINA NOVA PUBLIKACIJA O OBRAZOVANJU DECE U POKRETU – ADRA Srbija

ADRINA NOVA PUBLIKACIJA O OBRAZOVANJU DECE U POKRETU

ADRA pokreće DrumoDom
15/11/2018
Održana konferencija „Osnaživanje mladih romskih porodica“
06/12/2018
ADRA pokreće DrumoDom
15/11/2018
Održana konferencija „Osnaživanje mladih romskih porodica“
06/12/2018
Prikaži sve

ADRINA NOVA PUBLIKACIJA O OBRAZOVANJU DECE U POKRETU

 Sa zadovoljstvom vam predstavljamo publikaciju Deca u pokretu i obrazovanje iskustva iz Adrinog Društvenog centra, u kojoj smo presdstavili rad obrazovnog programa za decu u pokretu koji se realizuju u Adrinom Društvenom centru u Borči u Beogradu.

Ova publikacija predstavlja neke oprobane prakse u obrazovanju migranata i izbeglica i iskustvo koje ADRA izvodi na tom polju u Beogradu. Jedan od njenih neskrivenih ciljeva jeste da podstakne praktičare i sve druge zainteresovane čitaoce da razmatraju nove pristupe, ili makar nove pristupe u određenom kontekstu kakav je i Adrin Društveni centar sa svojim programima, te da ih učine predmetom detaljnijih analiza. Verujemo da je razmišljanje na ovu temu neophodno imajući u vidu činjenicu da će multikulturalno obrazovanje biti nešto čime ćemo se svakako i neminovno sve više baviti u budućnosti.

Ova publikacija nastala je uz finansijsku pomoć Evropske unije, u okviru projekta “Pomoć na putu – Podrška zaštiti ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju”, implementiranog od strane Fondacije Divac, Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Makedonije, Novosadskog centra za ljudska prava, i organizacije Arbeiter–Samariter–Bund (ASB).