ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju pravnika/pravnice – ADRA Srbija

ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju pravnika/pravnice

ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju Pedijatrijska sestra za terensko pružanje podrške migrantkinjama majkama sa decom na projektu “Ženski centar”
14/06/2021
ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju Ekonomiste, savetnika
28/06/2021
ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju Pedijatrijska sestra za terensko pružanje podrške migrantkinjama majkama sa decom na projektu “Ženski centar”
14/06/2021
ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju Ekonomiste, savetnika
28/06/2021
Prikaži sve

ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju pravnika/pravnice

ADRA Srbije raspisuje konkurs za poziciju pravnika/pravnice, za poslove pružanja pravne podrške i savetovanja
u oblasti ekonomskih i socijalnih prava i zabrane diskriminacije. Više možete da pročitate ovde: https://adra.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/Konkurs-za-pravnika_DM.pdf