podrška deci i osobama sa smetnjama u razvoju Archives – ADRA Srbija

podrška deci i osobama sa smetnjama u razvoju

26/11/2014

Otvaranje senzorne sobe u Subotici

U prostorijama škole "Žarko Zrenjanin" u Subotici otvorena je aktivna senzorna soba za podršku decu i osobama sa smetnjama u razvoju.