Sigurna kuća u Kragujevcu – ADRA Srbija
Pomoć povratku interno rasljenih lica na Kosovo 2006.
Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova
09/09/2006
Knjiga "Budite kao deca"
Knjiga „Budite kao deca“
18/09/2006
Pomoć povratku interno rasljenih lica na Kosovo 2006.
Povratak i reintegracija interno raseljenih ljudi sa Kosova
09/09/2006
Knjiga "Budite kao deca"
Knjiga „Budite kao deca“
18/09/2006
Prikaži sve

Sigurna kuća u Kragujevcu

Zahvaljujući sredstvima Češke vlade u Kragujevcu danas uspešno funkcioniše Sigurna Kuća za žene i decu žrtve nasilja u porodici.

ADRA i Alternativni Krug u okviru ovog projekta obezbeđuju smeštaj za žrtve nasilja u porodici na tajnoj adresi i uz potpunu diskreciju za osobe koje se jave. Pored boravka u kući, obezbeđene hrane i osnovnih životnih potrepština, u okviru projekta korisnicama se pruža pomoć psihologa, psihoterapeuta, pravna pomoć i pomoć socijalnog radnika.

Svaka korisnica može u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima da izabere kurs za obuku ili prekvalifikaciju za određena zanimanja u cilju pronalaženja posla. Centar za socijalni rad sa svoje strane pruža mogućnost zapošljavanja u javnim komunalnim službama kao prelazno rešenje do pronalaženja adekvatnog posla za korisnice Sigurne kuće.

Saradnja sa policijom, sudstvom, Centrima za sociljalni rad kao i zdravstvenim institucijama na teritoriji cele Šumadije unapređuje se svakodnevno i trenutno je na nivou iznad proseka u odnosu na ostale Sigurne kuće u zemlji. ADRA i Alternativni krug unapređuju odnose sa Gradom Kragujevcom i svih sedam opština šumadijske regije sa ciljem stvaranja finansijske nezavisnosti projekta kada donacije iz Česke prestanu da stižu. U cilju senzibilisanja javnog mnjenja i svih relevantnih institucija sprovode se tribine i okrugli stolovi sa temema vezanim za problem nasilja u porodici. U tu svrhu pokrenuta je i kampanja „Neka svaka kuća bude sigurna“ preko koje se apeluje na stanovništvo šumadijske regije u cilju zaustavljanja nasilja u porodici. U okviru iste akcije promoviše se servis Sigurne kuće koji ima za cilj da utiče na onu grupu žrtava porodičnog nasilja koja još uvek nema hrabrosti da prijavi nasilje i zatraži pomoć. Istom kampanjom gradjani Šumadije pozivaju se da putem donacija podrže funkcionisanje Sigurne kuće.

U tu svrhu otvoren je poseban telefonski broj 0900 500 600 putem kog svako pozivom može podržati Sigurnu kuću sredstvima od 50 dinara. Čestim pojavljivanjem na lokalnim medijima (radiju, TV, novinama) šalje se jasna slika o uslugama koje pruža Sigurna kuća i promovišu se vrednosti, principi i zakoni kojima se deluje na suzbijanje nasilja u porodici. U okviru kampanje „Neka svaka kuća bude sigurna“ svakodnevno se u 5 termina emituje spot specijalno snimljen za tu svrhu na TV Kragujevac.

Za više informacija posetite sajt www.sigurnakuca.org

[mudslide:flickr,0,101139197@N03,72157635392627101]